Donar una coça al cul (Tractar de mala manera, i especialment pagar amb ingratitud)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma, donar