Donar-se a conèixer (Dir, algú, el seu nom. Descobrir, algú, involuntàriament, com és)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Darse a conocer (Dir, alguien, su nombre. Descubrir, alguien, involuntariamente, como es)