Donar-ne tretze per dotzena (Tenir pèrdues per haver fet malament els càlculs)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Dar trece por docena (Tener pérdidas por haber hecho mal los cálculos)