Donar més voltes que una puta buscant el llibre de família (Donar moltes voltes)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Dar más vueltas que una puta buscando el libro de familia (Dar muchas vueltas)