Donar més formatge que pa (Donar molts avantatges, oferir condicions molt favorables al qui rep l'oferta)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Dar más queso que pan (Dar muchas ventajas, ofrecer condiciones muy favorables al que recibe la oferta)