Donar lloc [a una cosa] (Donar-hi ocasió, fer que vingui bé)

Temes associats al refrany: maneres de dir, donar