Donar llargues mànegues [a algú] (Donar-li facultats completes per a fer alguna cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Dar largas mangas [a alguien] (Darle facultades completas para hacer algo)