Donar l'última mà [a alguna cosa] (Finalitzar-la, acabar-la, completar-la)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma, donar