Donar l'esquena (Estar d'esquena en relació a algú)

Temes associats al refrany: cos huma, donar, maneres de dirTraducción al castellano (google): Dar la espalda (Estar de espaldas en relación a alguien)