Donar greix (Donar gran gust)

Temes associats al refrany: maneres de dir, menjar, donarTraducción al castellano (google): Dar grasa (Dar gran gusto)