Donar gràcies a Déu (Expressió usada per a indicar que algú pot felicitar-se d'alguna cosa, que ha tingut sort dins de la desgràcia, etc)

Temes associats al refrany: déuTraducción al castellano (google): Dar gracias a Dios (Expresión usada para indicar que alguien puede felicitarse de algo, que ha tenido suerte dentro de la desgracia, etc)