Donar figues per bigues (Donar o fer creure una cosa per una altra. Enganyar)

Temes associats al refrany: maneres de dir, plantes