Donar ferro amb ferro (Encontrar-se dos gènits forts, molt enèrgics)

Temes associats al refrany: maneres de dir, mar, donar