Donar el to [a alguna cosa] (Fer-la aparéixer en tal o tal grau d'elevació, de consideració, de criteri, etc.)

Temes associats al refrany: donar, maneres de dirTraducción al castellano (google): Dar el tono [algo] (Hacerla aparecer en tal o cual grado de elevación, de consideración, de criterio, etc.)