Donar el peu i prendre la mà (Treure avantatge)

Temes associats al refrany: cos huma, maneres de dir, donarTraducción al castellano (google): Dar el pie y tomar la mano (Sacar ventaja)