Donar de parer [a algú] (Paréixer-li, fer la impressió)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Dar de parecer [a alguien] (parece-le, dar la impresión)