Donar de menjar a part a algú (Ser especial o diferent algú)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Dar de comer a parte a alguien (Ser especial o diferente alguien)