Donar [o demanar ] compte (Presentar o exigir l'explicació de les causes, les raons, etc., d'un fet. Presentar o sol·licitar una informació)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Dar [o pedir] cuenta (Presentar o exigir la explicación de las causas, las razones, etc., De un hecho. Presentar o solicitar una información)