Donar cent i ratlla [a algú] (Superar algú en un lloc, en una competició, en una comparació)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Dar ciento y raya [a alguien] (Superar alguien en un lugar, en una competición, en una comparación)