Donar carpetada (En les secretaries, suspendre un expedient, denegar una demanda, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dir, donar