Dolor de viudo (El dolor que un sent en pegar un cop amb el colze; es diu així perquè és un dolor intens però de poca durada)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Dolor de viudo (El dolor que uno siente al pegar un golpe con el codo; se llama así porque es un dolor intenso pero de poca duración)