Do de pit (Nota aguda del tenor feta amb veu de pit)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma