Diumenge esponsalla, dilluns alegria i el dimarts baralla.

Temes associats al refrany: l'amor, setmana, alegria