Dit i fet (Expressió per a indicar que una cosa s'ha fet immediatament)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Dicho y hecho (Expresión para indicar que algo se ha hecho inmediatamente)