Disparat com una fletxa (Molt de pressa, ràpidament, a gran velocitat)

Temes associats al refrany: maneres de dir