Dir una cosa per riure (Dir-la sense creure-la i sense intenció de fer-la creure)

Temes associats al refrany: parlar, riure/plorar