Dir una cosa només de boca (Dir-la per compliment)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma, parlarTraducción al castellano (google): Decir algo de boquilla (Decir-por cumplimiento)