Dir-ne una de fresca [o quatre de fresques] [a algú] (Fer-li desconsideradament un reprotxe , una observació, etc.)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Decir una de fresca [o cuatro verdades] [a alguien] (Hacerle desconsideradamente un reproche, una observación, etc.)