Dir-ne tres a un brot (Dir en poc espai de temps algunes mentides, flastomies o altres coses incorrectes)

Temes associats al refrany: maneres de dir