Dir-ne per a tots els gustos (Complaure tothom amb el que es diu)

Temes associats al refrany: maneres de dir