Dir-ne de coentes, [o de verdes i de madures, o per a salar, o de tots colors, o de totes] (Dir molts de penjaments o insults, atacar amb paraules molt ofensives)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Llamar de picantes, [o de verdes y de maduras, o para salar, o de todos colores, o de todas] (Dir. muchos de ahorcamientos o insultos, atacar con palabras muy ofensivas)