Dir més mentides que el diari [o la gaceta] (Ésser molt mentider)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Decir más mentiras que el diario [o la gaceta] (Ser muy mentiroso)