Dir [o fer , etc.] més de cent vegades (Dir, fer, etc., moltes vegades una cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Decir [o hacer, etc.] Más de cien veces (Decir, hacer, etc., Muchas veces una cosa)