Dir lo que fa al cas (Dir tot allò que cal dir, encara que sigui desagradable)

Temes associats al refrany: maneres de dir, parlar