Dir-li el nom del porc [a algú] (Insultar; parlar clar a algú, dir-li la veritat encara que li sàpiga greu)

Temes associats al refrany: animals, maneres de dirTraducción al castellano (google): Decir el nombre del cerdo [a alguien] (Insultar; hablar claro a alguien, decirle la verdad aunque le pese)