Dir-li [alguna cosa] el cor [a algú] (Sentir-se disposat)

Temes associats al refrany: maneres de dir, cos huma