Dir i fer (Obrar amb molta resolució o rapidesa; fer totd'una allò que s'ha pensat)

Temes associats al refrany: maneres de dir