Dir fàstics [d'algú] (Dir coses que afecten greument la bona reputació d'algú)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Decir ascos [de alguien] (Decir cosas que afectan gravemente la buena reputación de alguien)