Dir els quatre mots de la veritat (Dir a algú la veritat sense encobrir res, sobretot de coses que no són agradables al qui les sent)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Decir los cuatro palabras de la verdad (Decir a alguien la verdad sin encubrir nada, sobre todo de cosas que no son agradables al que las oye)