Dir amén a tot (Aprovar-ho tot, donar el consentiment a tot)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Decir amén a todo (Aprobar todo, dar el consentimiento a todo)