Déu sap!»: frases que serveixen per a manifestar la impossibilitat de preveure una cosa

Temes associats al refrany: déuTraducción al castellano (google): Dios sabe »: frases que sirven para manifestar la imposibilidad de prever algo