Déu nos do paciència (Exclamació amb què ens consolem quan ens sentim impotents per a evitar la tribulació, l'ofensa, l'adversitat)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Dios nos dé paciencia (Exclamación con que nos consolamos cuando nos sentimos impotentes para evitar la tribulación, la ofensa, la adversidad)