Déu li'n [o n'hi] do! [o Déu n'hi doret!] (Exclamacions ponderatives, emfàtiques, per a expressar la importància d'una cosa, l'admiració que produïx)

Temes associats al refrany: déu, maneres de dirTraducción al castellano (google): Dios le [o hay] nada! [O Dios es Doret!] (Exclamaciones ponderatives, enfáticas, para expresar la importancia de una cosa, la admiración que produce)