Déu i ajuda [o ajut] (Expressió usada per a indicar la dificultat que comporta de dur a terme un assumpte, els esforços que exigix una cosa)

Temes associats al refrany: maneres de dir, déuTraducción al castellano (google): Dios y ayuda [o ayuda] (Expresión usada para indicar la dificultad que entraña llevar a cabo un asunto, los esfuerzos que exige algo)