Déu em perdone! [o Déu no m'ho tinga en compte! , etc.] (Expressions que s'usen com a fórmula d'excusa quan diu alguna inconveniència, un renec, etc.)

Temes associats al refrany: déu, maneres de dirTraducción al castellano (google): Dios me perdone! [O Dios no me lo tenga en cuenta! , Etc.] (Expresiones que se usan como fórmula de excusa cuando dice alguna inconveniencia, un taco, etc.)