Despús-anit no l'altre (La nit anterior al de despús-anit)

Temes associats al refrany: maneres de dir