Desembolicar el ram (Resoldre la qüestió, les dificultats)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Desenvolver el ramo (Resolver la cuestión, las dificultades)