Descórrer la cortina (Descobrir o publicar allò que era secret)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Descorrer la cortina (Descubrir o publicar lo que era secreto)