Demà serà un altre dia (Expressió que indica que algú espera o preveu que les circumstàncies canvien i, d'acord amb d'això, proposa alguna activitat, la solució d'algun problema, etc.)

Temes associats al refrany: dia i nit, maneres de dirTraducción al castellano (google): Mañana será otro día (Expresión que indica que alguien espera o prevé que las circunstancias cambian y, de acuerdo con ello, propone alguna actividad, la solución de algún problema, etc.)