Demà m'afaitaràs! (Expressió usada per a indicar incredulitat o refús)

Temes associats al refrany: maneres de dirTraducción al castellano (google): Mañana m'afaitaràs! (Expresión usada para indicar incredulidad o rechazo)